Veranderingen peutercentra per 1 januari 2018

Harmonisatie kinderopvang

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen worden gelijk getrokken. Financieel betekent dit voor veel ouders ook een verandering.

Vanaf 1 januari 2018 krijgen ouders die allebei werken/studeren kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Het maakt niet uit of je kind op het peutercentrum of kinderdagopvang zit. De hoogte van de toeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen.

Je kunt zelf nagaan of je recht hebt op kinderopvangtoeslag per 1 januari 2018. Kijk op www.toeslagen.nl onder `kan ik een toeslag krijgen?`

 

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaal je aan het peutercentrum de ouderbijdrage via automatische incasso en ontvang je de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen.

 

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders die niet allebei werken/studeren, kunnen geen kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente Velsen  vindt  het belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om naar een peutercentrum te gaan en verstrekken daarom subsidie aan de peutercentra.

De ouder betaalt dan via automatische incasso een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente is verrekend.

Wat moet ik doen?

Als je wel recht hebt op kinderopvangtoeslag

Je krijgt de toeslag niet vanzelf, je moet  dit zelf  aanvragen bij de belastingdienst.
Op www.toeslagen.nl ‘kan ik toeslag krijgen’ kun je zien of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag dit dan aan via www.digid.nl

Je ontvangt een contract van de plaatsingsmedewerker van Peutercentra Velsen. Hier op de website vind je  het LRKP-nummer van het peutercentrum waar je kind wordt geplaatst. Dit nummer heb je nodig voor de aanvraag.

Om kinderopvangtoeslag op tijd te ontvangen is het belangrijk dat je de toeslag 6 weken voordat de opvang begint aanvraagt. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag altijd in de maand voorafgaand uit.
Peuterspeelzalen/ peutercentra  vallen vanaf 1 januari 2018 onder dagopvang. Geef bij de opvangsoort   ‘dagopvang’ aan.

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag

Dan vul je  het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ in. Dit formulier is op het peutercentrum verkrijgbaar of je kunt het aanvragen via peuters@welzijnvelsen.nl

Je hebt hiervoor ook een  inkomensverklaring nodig. Hoe je deze kunt opvragen bij de belastingdienst wordt op het formulier uitgelegd. De plaatsingsmedewerker van de peutercentra handelt jouw aanvraag verder af.

 

 

Wil je meer weten of een proefberekening maken? Kijk op: http://www.belastingdienst.nl/toeslagen

Ga gerust langs bij een van onze locaties of bel voor een afspraak!
Wil je direct inschrijven? Het inschrijfformulier vind je hier.