Vanaf 1 januari 2018 krijgen ouders die allebei werken/studeren kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Het maakt niet uit of je kind op het peutercentrum of kinderdagopvang zit. De hoogte van de toeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen.

Je kunt zelf nagaan of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl onder `kan ik een toeslag krijgen?`

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaal je aan het peutercentrum de ouderbijdrage van € 8,50 per uur via automatische incasso en ontvang je de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders die niet allebei werken/studeren, kunnen geen kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om naar een peutercentrum te gaan en verstrekken daarom subsidie aan de peutercentra.

De ouder betaalt dan via automatische incasso een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente is verrekend.

Wat moet ik doen?

Als je wel recht hebt op kinderopvangtoeslag

Je krijgt de toeslag niet vanzelf, je moet  dit zelf  aanvragen bij de belastingdienst.
Op www.toeslagen.nl ‘kan ik toeslag krijgen’ kun je  zien of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag dit dan aan via www.digid.nl

Je ontvangt een contract van de plaatsingsmedewerker van Peutercentra Velsen. Om kinderopvangtoeslag op tijd te ontvangen is het belangrijk dat je de toeslag 6 weken voordat de opvang begint aanvraagt. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag altijd in de maand voorafgaand uit.

Peuterspeelzalen/ peutercentra vallen vanaf 1 januari 2018 onder dagopvang. Geef bij de opvangsoort ‘dagopvang’ aan.

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag

Op het moment dat je kind wordt geplaatst,krijg je het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ toegestuurd.

Je hebt hiervoor dan een inkomensverklaring nodig. Hoe je deze kunt opvragen bij de belastingdienst wordt op het formulier uitgelegd. De plaatsingsmedewerker van de peutercentra handelt jouw aanvraag verder af.

Tarieventabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2022

Wij gaan uit van een openstelling van de zalen gedurende 10 maanden per jaar ( 40 weken). In de maanden juli en augustus hoef je geen ouderbijdrage te betalen. In de maand dat je kind geplaatst wordt of naar de basisschool gaat, betaal je per dagdeel naar rato.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag: 4 uur openstelling

Tarieventabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage vanaf januari 2022

Inkomens-groepbruto gezinsinkomen per jaar in euro’starief per uurper maand (8 uur per week) gedurende 40 wekenVVE per maand (16 uur per week) gedurende 40 weken
1lager dan € 20.584,99€ 0,34€ 10,88€ 10,88
2€20.585,00 – €31.648,99€ 0,43€ 13,76€ 13,76
3€31.649,00 – €43.550,99€ 0,92€ 29,44€ 29,44
4€43.551,00 – €59.235,99€ 1,44€ 46,08€ 46,08
5€59.236,00 – €85.146,99€ 2,50€ 80,00€ 80,00
6€85.147,00 – €117.989,99€ 4,24€ 135,68€ 135,68
7€117.990,00 en hoger€ 5,64€ 180,48€ 180,48
Inkomens-groepbruto gezinsinkomen per jaar in euro’starief per uur 2de kindOuderbijdrage voor 2de  kind per maand (8 uur gedurende 40 weken)
1lager dan € 20.584,99€ 0,34€ 10,88
2€20.585,00 – €31.648,99€ 0,37€ 11,84
3€31.649,00 – €43.550,99€ 0,46€ 14,72
4€43.551,00 – €59.235,99€ 0,47€ 15,04
5€59.236,00 – €85.146,99€ 0,70€ 22,40
6€85.147,00 – €117.989,99€ 1,09€ 34,88
7€117.990,00 en hoger€ 2,03€ 64,96