BROSZURA INFORMACYJNA SALE ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW W VELSEN

Zabawa, odkrywanie, nauka!

Grupy przedszkolne i żłobki w Velsen

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC)

W grupach przedszkolnych w Velsen pracujemy w oparciu o zasady ECEC. Jest to program zabawy ze szczególnym naciskiem na naukę języka. Program ECEC przeznaczony jest dla najmłodszych wymagających dodatkowego wsparcia.

Podczas zabawy dziecko lepiej rozumie język i uczy się go używać. W szkole podstawowej znajomość języka pozwoli osiągać dobre wyniki.

Informacje na temat możliwości udziału dziecka można uzyskać w przychodni, do której ono należy.

zabawa…

W grupie przedszkolnej lub żłobku — wszystko zależy od dziecka. Dzieci bawią się wspólnie, w bezpiecznych i atrakcyjnych salach. W pomieszczeniach i na zewnątrz. W znanej grupie, dobrymi zabawkami. Zabawa zapewnia dziecku wielopoziomowy rozwój.

odkrywanie…

Najmłodsze dzieci są ciekawe otaczającego świata i pragną go odkrywać. Właśnie tak przebiega ich rozwój! W grupie przedszkolnej i żłobku jest tak wiele do odkrycia. Dziecko ma kontakt z grupą, z rówieśnikami, z opiekunami oraz innymi rodzicami. Dziecko odkryje zabawę, usłyszy opowieści i piosenki oraz zapozna się z różnymi materiałami. Wykwalifikowani opiekunowie zapewnią różnorodność dającą dziecku możliwość odkrycia nowych przestrzeni.

nauka….

MaÅ‚e dziecko uczy siÄ™ przez zabawÄ™. W grupie przedszkolnej i żłobku Twoje dziecko bÄ™dzie siÄ™ ruszać, Å›piewać, brykać i bawić z innymi. Do jego rozwoju fizycznego przyczyni siÄ™ bieganie i wspinanie, jazda na rowerze lub zabawa w piaskownicy. Twoje dziecko nauczy siÄ™ także zakÅ‚adać kurtkÄ™ i wykonywać inne codzienne czynnoÅ›ci, dziÄ™ki którym stanie siÄ™ bardziej niezależne. Podczas zabawy dzieci nauczÄ… siÄ™ dzielić z innymi, przestrzegać zasad, sÅ‚uchać i mówić… DziÄ™ki temu przejÅ›cie do szkoÅ‚y podstawowej stanie siÄ™ odrobinÄ™ Å‚atwiejsze.

Przyjdź i sprawdź!

Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza jeszcze do grupy przedszkolnej lub żłobka, odwiedź nas i porozmawiaj z opiekunami.