PLAATSING

Aanmelden, inschrijflijst en plaatsing

Ouders kunnen hun kind vanaf de geboorte aanmelden. Een medewerker van het centraal bureau (de planner) beheert de inschrijflijst.

Wanneer een kind 2 jaar oud is én er plaats is op het peutercentrum, doen wij de ouders een voorstel voor plaatsing.

Onze regels bij de volgorde van plaatsing:

  • In principe plaatsen we kinderen op basis van inschrijfdatum. Daarbij houden we rekening met:
    • Kinderen met een VVE indicatie; er zijn plaatsen gereserveerd voor aanmeldingen via jgz,
    • Broertjes of zusjes van kinderen die al geplaatst zijn hebben voorrang,
    • Kinderen met een VVE-indicatie plaatsen we bij voorkeur direct 4 dagdelen.
    • We plaatsen peuters niet in een groep waar een nabij familielid pedagogisch medewerker is.

Wil je meer weten over je plaats op onze inschrijflijst? Neem dan contact op met de plaatsingscoördinator, Riekske Fransen:

Telefoon: 0255-726161
E-mail: peuters@pcvelsen.nl

Als je akkoord bent met de plaatsing, laat je ons dat weten. Dat kan telefonisch of via de mail, of, in het geval van een kinderopvangcontract – door het ondertekend terugsturen van het plaatsingscontract.

Af en toe een extra dagdeel?

Als je een peuteropvangplaats hebt (met een contract) kun je de dagdelen incidenteel of tijdelijk uitbreiden. Hierover maak je afspraken met de medewerkers.