Peutercentra Velsen zoekt een:

Pedagogisch medewerker (invalkracht)

Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen is gevestigd in Velsen en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Velsense burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peutercentra.

Peutercentra Velsen

De tien peutercentra van Stichting Welzijn Velsen bieden al meer dan dertig jaar een vertrouwde, veilige en vooral leuke plek voor kinderen van 2-4 jaar uit de gemeente Velsen. Bij ons kunnen de peuters zelf van alles ontdekken en leren ze spelenderwijs omgaan met andere kinderen.

Op onze peutercentra wordt in alle groepen gewerkt met een VVE-programma (VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie) volgens de “Startblokken” methode. De kinderen krijgen spelenderwijs extra (taal)stimulering, met als doel een betere start op de basisschool. VVE Thuis betrekt ook de ouders bij het programma van hun peuter.

 

Functie pedagogisch medewerker (invalkracht):

Op de 10 peuteropvang locaties van Velsen hebben we met regelmaat een pedagogisch medewerker/invaller nodig. Je werkt dan samen met een collega pedagogisch medewerker op een groep van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De dagdelen zijn van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

We vragen van de pedagogisch medewerker:

* Een opleidingsniveau van minimaal SPW-3 of vergelijkbaar

* dat hij/zij In bezit is van taalcertificaat 3F

* Twee of meer dagen beschikbaarheid voor meerdere locaties

* Het kunnen en willen werken volgens het pedagogisch beleid van de peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Velsen

* Zelfstandigheid, flexibiliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden

 

Wij bieden:
* Een jaarcontract op basis van 0-uren.

* Inschaling: conform CAO en afhankelijk van ervaring.

* VVE-opleiding behoort tot de mogelijkheden.

* Zeer bekwame en ervaren collega’s.

* Een prettige werkomgeving.

 

Heb je belangstelling? Solliciteer dan direct en stuur een mail aan beers@welzijnvelsen.nl