Om te beslissen of u uw kind naar het peutercentrum kunt brengen, kunt u gebruik maken van deze beslisboom.

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of een kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.