Op locatie De Vlinder is Peutercentra Velsen vanaf 1 april gestart met buitenschoolse opvang (BSO) de Boomhut. De Boomhut is de eerste BSO van Peutercentra Velsen. De BSO is een samenwerking met basisschool de Plataan.

Eerst alleen naschoolse opvang
BSO staat voor buitenschoolse opvang. Dat kan opvang zijn vóór schooltijd (VSO) of ná schooltijd (NSO) en/of in de schoolvakanties (vakantieopvang). In eerste instantie starten we op dinsdag- en woensdagmiddag ná schooltijd. Daarom noemen we het nu nog naschoolse opvang. Als er ook voldoende belangstelling is voor vakantieopvang of voorschoolse opvang, dan gaan we dat ook organiseren.

De naschoolse opvang maakt in eerste instantie gebruik van de ruimte van de peutergroep. Als er meerdere kinderen gebruik gaan maken van de BSO kunnen we ook een extra ruimte tegenover de peuterlokalen gebruiken. Bovendien kunnen we gebruik maken van de buitenruimte en natuurlijk de kleine gymzaal.