EXTRA TAAL met VVE

(Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Gun je kind VVE!

In Velsen werken we op alle peutercentra met VVE. Dit is een speels programma, met veel aandacht voor taal. Peuters die een extra steuntje goed kunnen gebruiken, krijgen twee extra dagdelen begeleiding. Het consultatiebureau bepaalt of jouw kind deze twee extra dagen naar het peutercentrum mag komen. In Velsen zijn de extra VVE-dagdelen gratis.

We gebruiken voor VVE het programma Startblokken van Basisontwikkeling. Startblokken werkt met thema’s die peuters aanspreken: bijvoorbeeld: dieren, het bos, vakantie, de seizoenen. Of waar de kinderen thuis mee te maken hebben: geboorte, ziek zijn, familie.

Op allerlei manieren wordt het thema uitgewerkt. In zang, in spel, en in een zogenaamde ‘verteltafel’, die de pedagogisch medewerkers speciaal voor een thema maken. Spelenderwijs leert je kind de taal beter begrijpen en gebruiken.

Taal is heel belangrijk voor goede resultaten straks op de basisschool. De aandacht voor VVE gaat ook door in de eerste jaren van de basisschool.

Alle pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om te werken met Startblokken van Basisontwikkeling en hebben er ondertussen veel ervaring mee.