Welkom bij BSO De Schipper

Op locatie BSO de Schipper is Peutercentra Velsen gestart met buitenschoolse opvang (BSO) de Schipper. De Schipper is de tweede BSO van Peutercentra Velsen.

De openingstijden van De Schipper zijn

Aansluitend aan schooltijd tot 18:30
En in vakantieweken van 08:00-18:30

VSO
Dagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Je kunt hier je kind inschrijven.

De kernwaarden van BSO de Schipper

BSO de Schipper wordt een professionele opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar waar de behoefte van kinderen en hun ouders centraal staat. Wij bieden een veilige, huiselijke en een uitdagende omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen gaat bij onze BSO vooral door middel van spel.

Spel biedt kansen om vrienden te maken, om de wereld om je heen te leren kennen en te begrijpen, om regels te leren, en te begrijpen, om te fantaseren en te creëren en vooral om heel veel plezier te maken. Onze pedagogische medewerkers vervullen een belangrijke rol bij dat spelen. Zij bieden interessant spel aan, helpen kinderen op weg, dagen ze uit tot spel en nemen er zelf deel aan.

BSO de Schipper biedt emotionele veiligheid. Een thuis waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontspannen.

De pedagogisch medewerkers benaderen de kinderen bemoedigend en hartelijk. Zij nemen de gevoelens van de kinderen serieus, en laten merken dat zij gewaardeerd worden.

BSO de Schipper biedt gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale competenties. Er is voldoende ruimte voor spel. De pedagogisch medewerker organiseert en begeleidt activiteiten waar meerdere kinderen aan mee kunnen doen.

BSO de Schipper biedt respect voor autonomie. Dat betekent ook dat er keuze vrijheid voor de kinderen is. Na een lange schooldag willen we de kinderen meegegeven dat ze even niets moeten. We bieden activiteiten aan, maar laten de keus bij de kinderen. Wil je lekker op de bank hangen met een boek? Dan mag dat!

Hoe kwamen we eigenlijk bij de naam BSO de Schipper? De naam is gekozen samen met de kinderen van de Klipper en de Vuurtoren. Want zo zeiden de kinderen;

Samen varen we dezelfde koers bij BSO de Schipper.

Overzicht van de uurprijzen

All-in pakket: €7,88
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de school- en vakantieweken.

Schoolwekenpakket: €9,85
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de schoolweken.

Vakantiewekenpakket: €10
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de vakantieweken.
Ruildagen zijn mogelijk indien de bezetting dit toelaat.

Logo De Schipper

BSO De Schipper
Koningsplein 1 & 7

1975 DR, IJmuiden
tel: 0255 72 61 94 of 06 59 90 20 25

Wil je kennis maken met de medewerkers
en een kijkje komen nemen op onze BSO?
Loop gerust een keertje binnen!

Download hier het laatste GGD Inspectierapport.