ALGEMENE INFORMATIE

Voor ouders

Ons tarief

Ons tarief peuteropvang is voor 2022 8,50 p/u. We werken altijd met een kinderopvangcontract.

Informatie voor de ouders

Contacten tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders zijn van groot belang voor het welbevinden van je kind op het peutercentrum. Als ouders krijg je door informatie van de medewerkers een beeld over hoe je kind zich gedraagt en ontwikkelt in de speelzaal. Andersom geldt het ook: het is voor de medewerkers belangrijk dat je ze informeert over bijzonderheden van het kind of belangrijke gebeurtenissen thuis.

Bij het halen en brengen is er altijd de mogelijkheid de medewerker iets te vragen of iets te bespreken. We werken met het peutervolgsysteem KIJK. En eenmaal per jaar nodigen we je uit voor een 10-minuten gesprek, aan de hand van de KIJK rapportage.

Bij de overgang van peutercentrum naar basisschool vragen we je of je er akkoord mee gaat dat we onze volglijst naar de basisschool van je kind sturen. Dat helpt de leerkracht van groep 1 om je kind goed op te vangen. KIJK wordt ook op veel basisscholen gebruikt, waardoor de doorgaande lijn met de scholen gemakkelijker wordt.

Elk jaar organiseert het peutercentrum verschillende activiteiten en ouderbijeenkomsten. Daarnaast zijn er manieren om als ouders mee te denken of actief te zijn in het peutercentrum. Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij activiteiten of door zitting te nemen in de oudercommissie.

We proberen over ons werk zo goed mogelijk met de ouders te overleggen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, of een klacht hebt. We hopen dat je dat in de eerste plaats met de leidsters bespreekt. Mocht je er zo niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de manager. Stichting Welzijn Velsen heeft ook een interne klachtenregeling. Daarnaast is Stichting Welzijn Velsen voor de peuterspeelzalen aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je kunt daar te allen tijde je klacht neerleggen.

Voor meer informatie kun je hier onze brochure downloaden.

Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is hier te vinden.